Съвместните интегрирани туристически пакети са създадени в трансграничен район с територия от около 29 000 км2, с близо 1,5 милиона жители на областите Къркларели (TR), Одрин (TR), Бургас (BG), Хасково (BG) и Ямбол BG), като обща дестинация за разнообразен туризъм, основан на местните туристически ресурси. Туристическите продукти са структурирани върху общо трансгранично природно, културно и историческо наследство, което все още не е добре познато на международните туристически пазари.

Значителният туристически потенциал, културното и природното наследство са важни средства за съвместното развитие на региона и представляват основни активи за сътрудничеството. Културата и природата в трансграничния район са богати, уникални и разнообразни и са възможна основа за продължаване на традиционните действия, както и за установяване на нови съвместни действия за развитие на туризма. Съвместните интегрирани туристически пакети са насочени към два сегмента на туристическия пазар с най-голям потенциал за развитие и постигане на икономически ползи в трансграничния регион – Азиатските страни, като световен топ изходящ пазар и местния туризъм.

Туристическите пакети са целогодишни и съчетават различни туристически услуги – природни и културни забележителности, транспорт, настаняване, храна и напитки в петте региона на територията на Турция и България.

Брошура на проекта

Общ План BG

Резултати от проучването в България