Proje Hakkında

Bulgaristan -Türkiye Sınır Ötesi Bölgenin Cazip Bir Alan Olarak tanıtımı için Ortak Girişim Projesi – JOINT TOUR Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı çerçevesinde uygulanmaktadır.

Proje Ortakları:

· Burgas Bölgesel Turizm Birliği – Başvuru Sahibi
· Bulgaristan Turizm Bakanlığı – PP2
· Kırklareli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü –
PP3 Proje süresi: 15 ay (Mart 2017 – Haziran 2018)
Proje Bütçesi: 106.064,85 EUR

Proje Öncelikleri

Proje, ortak bir güzergahın parçası olarak sınır ötesi varlıkların tanıtımıyla bölgenin büyük turizm fırsatlarını içeren bölge turizm potansiyelinin arttırılmasını hedeflemektedir.

1. Ortak güzergahın ve turizm ürünlerin geliştirilmesi amaçlı sınırötesi işbirliğin arttırılması, bölgesel imaj tanıtımı ve etkili pazarlama çalışmaların gerçekleştirilmesi
2. Sınır bölgesini tanıtan turizm bilgi altapısının iyileştirilmesi. ne ulaşılmasının
3. Burgas-Haskovo-Yambol-Kırklareli-Edirne Sınır ötesi Güzergahı hakkında farkındalığın arttırılması

Hedef Grupları

Bölgedeki turizmin gelişiminde önem taşıyan yerel kilit paydaşlar – yerel ve asya turizm pazarında çalışan ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, tur operatörler ve tur acentaları, turism sektörü, yerel halk ve turistler.