Кликнете за подробности за турнето.
Кликнете за подробности за турнето.

Промо Филм за Местни Туристи

Промо Филм за Азиатски Туристи

ПАРТНЬОРИ

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ – БРТА – ЛИДЕР ПАРТНЬОР

BRTA е създадена през 1998 г. като организация в обществен интерес. Тя обхваща съществуващите местни туристически дружества, регионални туристически асоциации и местни власти (общини) в Бургаския регион. Целта на БРТА е да популяризира и насърчава развитието на туризма в Бургаския регион и да работи за постигането на тази цел в сътрудничество с други организации, работещи за развитието на региона като туристически център.

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА – БЪЛГАРИЯ – ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР 2

Министерството на туризма е централен публичен орган с правомощия да организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в туристическия сектор.

Министерството е оторизирано да:
• Управлява, координира и прилага държавната политика в туристическия сектор;
• Определя стратегическите цели и приоритети за туризма в страната;
• Инициира и координира изпълнението на Националната стратегия за устойчив туризъм;
• Изпълнява политиката на министерството в рамките на програми, финансирани от фондовете на ЕС за развитие на туризма.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ КЪРКЛАРЕЛИ – ПП 3

Областна дирекция „Култура и туризъм“ в Къркларели е публична институция с богат опит в трансграничните дейности, насочени към опазването и подобряването на уникалните туристически обекти в Област Къркларели. Основната цел на публичната институция е да осигури регионално развитие въз основа на туристическия потенциал, използвайки културните и туристически възможности на региона.