Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir. Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir. Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir.
Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir. Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir. Tur hakkında ufak bilgiler bu alana gelebilir.

ПАРТНЬОРИ

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ – БРТА – ЛИДЕР ПАРТНЬОР

BRTA е създадена през 1998 г. като организация в обществен интерес. Тя обхваща съществуващите местни туристически дружества, регионални туристически асоциации и местни власти (общини) в Бургаския регион. Целта на БРТА е да популяризира и насърчава развитието на туризма в Бургаския регион и да работи за постигането на тази цел в сътрудничество с други организации, работещи за развитието на региона като туристически център.

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА – БЪЛГАРИЯ – ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР 2

Министерството на туризма е централен публичен орган с правомощия да организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в туристическия сектор.

Министерството е оторизирано да:
• Управлява, координира и прилага държавната политика в туристическия сектор;
• Определя стратегическите цели и приоритети за туризма в страната;
• Инициира и координира изпълнението на Националната стратегия за устойчив туризъм;
• Изпълнява политиката на министерството в рамките на програми, финансирани от фондовете на ЕС за развитие на туризма.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ КЪРКЛАРЕЛИ – ПП 3

Областна дирекция „Култура и туризъм“ в Къркларели е публична институция с богат опит в трансграничните дейности, насочени към опазването и подобряването на уникалните туристически обекти в Област Къркларели. Основната цел на публичната институция е да осигури регионално развитие въз основа на туристическия потенциал, използвайки културните и туристически възможности на региона.